Ne tražite manu, tražite rješenje...

Vodoopskrba:

 • 2007-2008
  Izvođenje geodetskih radova za potrebe projektiranja zapadnog dijela I. etape regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije (istočni dio Brodsko-posvske županije)  d=74,4 km
 • 2007-2008
  Izvođenje geodetskih radova za potrebe projekt Sustav navodnjavanja “Kaptol” koji se sastoji od dvije precrpne stanice I cca 12,6 km cjevovoda
 • 2007
  Izvođenje geodetskih radova za potrebe projektiranja  magistralnih cjevovoda C4:Kaptol-Ramanovci-Eminovci I C6:Ramanovci-Alilovci ukupne dužine 11,3 km

Snimanje I izrada geodetskih podloga:

 • 2003-2008
  Snimanje I izrada geodetskih podloga za potrebe projektiranja:
  Tvrđava “Brod”   32 ha, Sladorana Županja  46 ha, Središte grada Županja 18 ha,  Trg Ivane Brlić Mažuranić i Trg Pobjede u Slav. Brodu 6,2 ha, Stari grad u Požegi, Kamenolom Velika i Veličanka 118 ha, Tvornica kombajna “Đuro Đaković” u Županji 27 ha

Snimanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske:

 • 2004-2008
  Na području grada Županje površine 1034 ha, općine Klakar površine 600 ha, općine Okučani površine 450 ha, općine Gornji Bogićevci površine 150 ha, u K.o. Marino Selo i K.o. Uljanik (Ribnjaci "Poljana")  površine 1150 ha,  općine Velika Kopanica površine 409 ha, općine Staro Petrovo Selo površine 370 ha,općine Rešetari površine 100 ha, općine Gunja površine 805 ha, grada Nova Gradiška površine 100 ha,   općine Staro Petrovo Selo, općine Vrbje

Telekomunikacije:

 • 2004-2006
  Snimanje TK mreže distributivne telefonske kanalizavcije sa izradom elaborata:
  SVK Vukojevica - Sovski dol 39,5 km, TK mreža Kaptol 33 km, TK mreža Sibinj  21 km, SVK Orljavac - Kusonje 27 km, TK mreža Pleternica 44 km, TK mreža Buk 35 km, TK mreža Prekopakra 22 km, DTK Županja – Lipovac 35,0 km.

Plinofikacija:

 • 2002-2008
  Iskolčenje, praćenje I snimanje izvedenog stanja plinske mreže:
  Grad Slavonski Brod 120 km, Općina Donji Andrijevci 31,4 km, Općina Vrpolje 31,0 km, Općina Garčin 40,2 km, naselje Bukovlje i Vranovci 12,0 km, Općina Strizivojna 27,0 km, naselje Dervišaga i Kuzmica 11 km, VT mreža Strizivojna - Vrpolje 6,6 km, Općina Gornja Vrba i Klakar 38 km.

Izvlaštenje:

 • 2002-2010
  Iskolčenje, snimanje I izrada elaborata za izvlaštenje:
  za cestu Zadubravlje - Donja Vrba, dio D53 - zapadna vezna cesta u Sl. Brodu, dio D7 - obilaznica Kruševica - Slav. Šamac, za Bolničku ulicu u Pakracu, za obilaznicu grada Novska, za Poduzetničku zonu – jug Novska, Županijska cesta Srednji Lipovac – Požeško-slavonska županija.

Izrada projektne dokumentacije za ceste:

 • 2001-2008
  Iskolčenje I snimanje prostora cesta, te izrada izvedbene projektne dokumentacije za ceste:
  cesta Staro Petrovo Selo - Davor, cesta Kutjevo - Petrov vrh, ceste u općinama Garčin, Vrpolje, Sl. Šamac, Podcrkavlje, Gundinci, Velika, Sikirevci, cesta Sikirevci - Gundinci, cesta Zadubravlje - Trnjanski Kuti, ulice u Slav. Brodu,  cesta Zadubravlje - Donja Vrba, obilaznica naselja Gornja Vrba,  ceste grada Novska u ukupnoj dužini 17,2 km, cesta Vrbova - Komarnica, cesta Slavonski Kobaš – Bebrina, ceste u naselju Davor, Poduzetnička zona – jug u Novskoj, Obilaznica grada Novska, Bolnička ulica u Pakracu

Snimanje državnih I županijskih cesta:

 • 2001-2009
  Snimanje državnih i županijskih cesta sa izradom katastra cesta na području Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije:
  D53  40,7 km, D514  3,0 km, D313 1,9 km, D520 4,4 km, Ž4207  7,0 km, D38  52,0 km, D7 24,7 km, D5  45,8 km, Ž 4202  28,0 km, D51 52,1 km, D47 11,7 km, D49  45,8 km, D69   17,5 km.

Snimanje izvedenog stanja autoceste A3:

 • 2000-2007
  Snimanje izvedenog stanja dijela autoceste A3 Bregana – Lipovac:
  -  dionica Oprisavci – Velika Kopanica,
  -  dionica Velika Kopanica – Županja,
  -  donica Županja – Lipovac.

Geodetski  nadzor :

 • 2003-2012
  Izvođenje geodetskog nadzora na
  -  sanacija kolnika autoceste A3 Bregana – Lipovac, dionica Okučani – Brodski Stupnik,
  -  izgradnja autoceste A3 Bregana – Lipovac, dionica Spačva – Lipvac (2004.-2006.)
  -  obnova državnih cesta II uključujući i odvodnju i ostale instalacije
  -  dionica D53 Podvinje-Podcrkavlje (02.2008.-01.2009.)
                                            - dionica D49 Batrina-Pleternica (02-10.2008.)
                                            - dionica D55 Vinkovci-Županja (02.-12.2008.)
                                            - dionica D7 Čepin-Vuka (05.-11.2009.)
                                            - dionica D2 Trpinjska cesta (07.-11.2009.)
                                            - obnova D51 kroz naselje Jakšić (07.11.2009.)
                                            - obnova križanja u naselju Ferovac (2010.)
  - izgradnja dva kružna toka u gradu Pleternica (2010.)
  - polaganje elektrokabela na AC Beli Manastir Ploče, dionica Đakovo – Osijek (2007.-2008.)
  - izgradnja Srijemska granična transverzala, dionica Ilok-Lipovac (2010.- 2011.)
  - u tijeku : izgradnja vodoopskrbe I sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda za grad Slavonski Brod
  - u tijeku : izgradnja sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Općini Klakar, naselje Ruščica
  - stalni geodetski nadzor nad sanacijom asfaltnog zastora kolnika na autocesti Zagreb-Lipovac, dionica: Oprisavci-Velika Kopanica
  -  stalni geodetski nadzor te izrada geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja izvedene građevine na rekonstrukciji DC212, dionica 001 ; Kneževi Vinogradi-Zmajevac, L=6800m

rječnik pojmova

 • VLASNIČKI LIST
  jedini pravi dokaz vlasništva i drugih stvarnih prava i obveza nad nekretninom
 • POSJEDOVNI LIST
  dio katastarskog operata koji sadrži podatak o posjedu nad nekretninom
 • PRERIS
  ili preslik katastarskog plana, grafički prikaz nekretnine
 • PGP
  posebna geodetska podloga koja služi u svrhu projektiranja
 • PARCELACIJA
  dioba zemljišta, promjena oblika katastarske čestice
 • UPLANA
  upisivanje objekta u katastar i u zemljišnu knjigu

Kontakt

GEOKOD d.o.o.

Matije Gupca 30
35000 Slavonski Brod

Telefon:
035/44 72 96
035/40 89 90
035/40 89 91

Fax:
035/40 89 99

Radno vrijeme:
PON - PET
07.00 - 15.00

 

e-mail

geokod@geokod.hr


GEOKOD d.o.o. za projektiranje, nadzor i izvođenje geodetskih i graditeljskih radova upisan je pri Trgovačkom sudu u Osijeku, Stalna služba Slavonski Brod. Skraćeni naziv: Geokod d.o.o.. Sjedište: Slavonski Brod, Matije Gupca 30. OIB: 96803386887. MBS: 050031139. Temeljni kapital: 47.200,00 kn uplaćen u cijelosti. Žiro račun Privredna banka Zagreb d.d. 2340009-1100198473. IBAN: HR6523400091100198473. Član uprave: Stjepan Rakitić.