Ne tražite manu, tražite rješenje...
 • Projektiranje i izvođenje geodetskih radova pri komasaciji, eksproprijaciji, arondaciji, premjeru intravilana i ekstravilana, izradi PUP-a i GUP-a, etažiranju, niskogradnji, visokogradnji, industriji, vodoprivredi
 • Snimanje podzemnih i nadzemnih instalacija
 • Građenje, projektiranje i nadzor
 • Izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za porebe osnovnih geodetskih radova
 • Izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označivanja i održavanja državne granice
 • Izradba elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata
 • Izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
 • Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
 • Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskog projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pro izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)
 • Izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
 • Iskolčenje građevina
 • Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • Geodetski radovi u komasaciji
 • Poslovi stručnog nadzora nad radovima izrade elaborata katastra vodova, geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja

rječnik pojmova

 • VLASNIČKI LIST
  jedini pravi dokaz vlasništva i drugih stvarnih prava i obveza nad nekretninom
 • POSJEDOVNI LIST
  dio katastarskog operata koji sadrži podatak o posjedu nad nekretninom
 • PRERIS
  ili preslik katastarskog plana, grafički prikaz nekretnine
 • PGP
  posebna geodetska podloga koja služi u svrhu projektiranja
 • PARCELACIJA
  dioba zemljišta, promjena oblika katastarske čestice
 • UPLANA
  upisivanje objekta u katastar i u zemljišnu knjigu

Kontakt

GEOKOD d.o.o.

Matije Gupca 30
35000 Slavonski Brod

Telefon:
035/44 72 96
035/40 89 90
035/40 89 91

Fax:
035/40 89 99

Radno vrijeme:
PON - PET
07.00 - 15.00

 

e-mail

geokod@geokod.hr


GEOKOD d.o.o. za projektiranje, nadzor i izvođenje geodetskih i graditeljskih radova upisan je pri Trgovačkom sudu u Osijeku, Stalna služba Slavonski Brod. Skraćeni naziv: Geokod d.o.o.. Sjedište: Slavonski Brod, Matije Gupca 30. OIB: 96803386887. MBS: 050031139. Temeljni kapital: 47.200,00 kn uplaćen u cijelosti. Žiro račun Privredna banka Zagreb d.d. 2340009-1100198473. IBAN: HR6523400091100198473. Član uprave: Stjepan Rakitić.